Cẩm Nang Học Ukulele

Thay dây Ukulele lưu ý điều gì?

Đối với đàn ukulele thì dây đàn một trong những bộ phận có vai trò vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng âm thanh của đàn. Do đó việc chăm sóc, bảo quản và thay dân đàn định kỳ thường xuyên là điều cần thiết để giúp âm thanh cây đàn của bạn luôn tốt nhất cũng như…

Continue Reading