Cẩm nang học Violin

Sự lên ngôi của Violin điện tử

Đàn violin điện tử là loại đàn mà âm thanh được phát ra thông qua sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử, không phải thùng đàn như violon cơ. Với việc sở hữu nhiều điểm nổi bật hơn so với đàn violin cơ thì trong thời gian gần đây sự lên ngôi của Violin điện tử đã nhận…

Continue Reading