11 hợp âm cơ bản của đàn Ukulele bạn nên biết

I hurried into the local department store to grab1 some last Learnguidepdf minute Chirsmas OG0-093 exam dumps gifts. I looked at all the people and grumbled2 to myself. I would be M70-697 Exam Dumps in M70-697 Exam Dumps here 300-075 vce forever and I just 70-480 dumps had 300-070 dumps so much to do. Chirsmas was beginning to become such 70-480 dumps a drag. I kinda wished that I could just sleep Testprepwell through Chirsmas. But I 300-070 dumps OG0-093 exam dumps hurried the best 70-480 dumps 300-075 vce Learnguidepdf I could through all the people to the toy department. Once Learnguidepdf again I kind of mumbled3 to myself Learnguidepdf at the prices of all these toys, and wondered if the grandkids would even play whit4 them. I found myself in the doll aisle5. Out OG0-093 exam dumps of OG0-093 exam dumps 300-075 vce the corner of my eye I saw OG0-093 exam dumps a little boy about 5 holding a lovely doll.He kept touching6 her hair OG0-093 exam dumps and he 70-480 dumps held her so gently. I could not seem to help myself. I just kept loking over at the little boy and wondered who the 300-070 dumps doll was for. I watched him 70-480 dumps 300-075 vce turn to a woman and he Testprepwell called his aunt by name and said, “Are you sure I don’t have enough money?” She replied a bit impatiently, “You know 300-070 dumps that you don’t have enough money Learnguidepdf for it.” The aunt told the little boy not to go anywhere that she had to go and get some other things and would M70-697 Exam Dumps be OG0-093 exam dumps 300-070 dumps back in a few minutes. And then 300-070 dumps she left the aisle. The boy Learnguidepdf continued to Testprepwell hold the doll. 300-070 dumps After a bit I asked the boy who the doll was for. He said, “It is the doll my sister Testprepwell wanted so 300-075 vce badly for Chirsmas. She just knew that Santa would bring it. “I told him that maybe M70-697 Exam Dumps Santa was going to bring it . He said, “No, Santa M70-697 Exam Dumps can’t go where 300-075 vce my sister is…. I have to Learnguidepdf OG0-093 exam dumps give the doll to my M70-697 Exam Dumps Mama 70-480 dumps to take to her. “I asked him where his siter was. He Learnguidepdf looked at me with the Testprepwell saddest eyes and said, Testprepwell “She was gone to be with Jesus.
My Daddy says that Mamma is going to have 300-070 dumps to go be with her.” My M70-697 Exam Dumps heart nearly stopped beating. Then the boy looked at me again and said, “I told my Daddy to 300-070 dumps tell my Mama not to go yet. M70-697 Exam Dumps I told Testprepwell him to tell her to 70-480 dumps M70-697 Exam Dumps 70-480 dumps wait till Learnguidepdf I got back from the store.” Then he asked me if i wanted to see his picture. OG0-093 exam dumps I told OG0-093 exam dumps him I’d love to. He pulled out some picture he’d 300-075 vce had taken at the front Testprepwell of the store. He said, “I want my Learnguidepdf Mama to take Learnguidepdf this with her so the dosen’t ever forget me. I love my Mama so very much Testprepwell and I wish she dind not 300-075 vce have to leave Testprepwell me.But Daddy M70-697 Exam Dumps says she will need Testprepwell to be with my sister.” I saw that the little 300-070 dumps boy had lowered his head and 300-070 dumps had grown so qiuet. While he was not looking Testprepwell Learnguidepdf I reached into my purse and pilled out a handful of bills. I asked the little boy, “Shall we count that miney one more 300-075 vce time?” He grew excited and said, “Yes,I just know it has to be enough.” So I slipped my money in with his M70-697 Exam Dumps 300-070 dumps and we began to M70-697 Exam Dumps count it . Of course 70-480 dumps it was plenty for the doll. He softly said, “Thank you 70-480 dumps 300-070 dumps Jesus M70-697 Exam Dumps for giving Testprepwell me enough money.” 300-070 dumps Then the boy said, “I just asked 70-480 dumps Jesus 300-075 vce to give me enough Learnguidepdf money to buy this doll so Mama can take it with her to give my sister. And he 300-075 vce heard my Learnguidepdf prayer. I OG0-093 exam dumps wanted to ask him give for enough to buy M70-697 Exam Dumps my Mama a white rose, Testprepwell but I didn’t ask him, but he gave me enough to buy 70-480 dumps the doll 300-075 vce and a rose for my OG0-093 exam dumps Mama. She loves white rose so much. “In a few minutes the aunt came back and I wheeled my M70-697 Exam Dumps cart 300-075 vce away. I could not keep from thinking about the little boy as I finished 70-480 dumps my shoppong in a ttally different spirit than 300-070 dumps 70-480 dumps when I had started. And I kept remembering a story I had seen in the newspaper several days earlier about a drunk driver hitting a Learnguidepdf car and killing7 a little Testprepwell girl and OG0-093 exam dumps the Mother was in serious condition. The family 300-075 vce was deciding on whether 300-075 vce to remove the life support. Now surely this little boy did not belong with that story.Two days later I read in the paper where the family had disconnected the life support M70-697 Exam Dumps and the young woman had died. Testprepwell I could not forget the little boy and just kept Learnguidepdf wondering if 300-075 vce the two were somehow connected. Later that day, I could not 70-480 dumps help myself and I went out and bought aome white roses and took them to the funeral OG0-093 exam dumps home where the yough woman was OG0-093 exam dumps .And there she was holding a lovely white rose, the beautiful doll, and 70-480 dumps the picture of the little boy in the store. I OG0-093 exam dumps left there in tears, thier life changed forever. The love that little boy had 300-070 dumps for his little sisiter and his mother was overwhel. And in a split8 second a drunk driver had ripped9 the life of that little boy to pieces.

Có lẽ khi tìm hiểu và có ý định học chơi nhạc cụ bạn cũng biết, hợp âm là một trong những kiến thức nhạc lý quan trọng, nền tảng giúp bạn có thể chinh phục được các nhạc cụ. Chính vì vậy, dù là chọn lựa học đàn Ukulele hay bất kì một nhạc cụ nào đó, bạn cũng cần dành thời gian để tìm hiểu và ghi nhớ các kiến thức về hợp âm. Vậy 11 hợp âm đàn Ukulele cơ bản nào bạn nên biết? Hãy cùng Việt Thương tìm hiểu rõ hơn qua những thông tin chia sẻ sau đây nhé.

Hợp âm Ukulele là gì?
Hợp âm nói chung và hợp âm Ukulele nói riêng là tập hợp những âm thanh được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Khi chơi một bản nhạc nào đó, hợp âm sẽ chính là yếu tố giúp người chơi thể hiện được cảm xúc và màu sắc của bản nhạc tới người nghe. Hợp âm và điệu nhạc là yếu tố chính trong chơi đệm hát.
11 hợp âm đàn Ukulele cơ bản
Hợp âm của đàn Ukulele sẽ có rất nhiều, ngoài những hợp âm cơ bản, thì còn có những hợp âm do chính người chơi sáng tạo ra để tạo được điểm khác biệt cho bản nhạc khi biểu diễn. Nhưng với một người mới tìm hiểu và học chơi đàn Ukulele thì bạn chỉ cần ghi nhớ 11 hợp âm cơ bản được liệt kê sau đây.
Hợp âm C major
Hợp âm này được chơi trên đàn Ukulele bằng cách sử dụng ngón tay áp út đè trên phím đàn thứ 3 và dây thứ 4. Chỉ cần nắm bắt được vị trí các dây đàn thì không khó để bạn có thể chơi được hợp âm C major.
Hợp âm A minor
Hợp âm A minor được chơi trên cây đàn Ukulele bằng cách sử dụng ngón tay giữa đè lên trên phím đàn thứ 2 của dây đầu tiên của nhạc cụ này.
Hợp âm F major
Để chơi hợp âm này, bạn sử dụng ngón tay trỏ đè lên trên phím đàn thứ nhất của dây 3, đồng thời ngón áp út đè lên phím đàn lần 2 của dây 1

Hợp âm G major
Chơi hợp âm G major bằng cách sử dụng ngón tay trỏ đè lên phím đàn thứ 2 của dây thứ 3 và ngón giữa đè lên phím đàn thứ 4 của dây thứ 2, đồng thời ngón áp út đè lên trên phím đàn thứ 2 của dây 3.
Hợp âm E minor
Chơi hợp âm E minor bằng cách sử dụng ngón trỏ đè lên phím đàn thứ 2 của dây 4, đồng thời ngón áp út sẽ đè lên phím đàn thứ 4 của dây thứ 2.
Hợp âm D minor
Sử dụng nón trỏ đè lên phím đàn 1 của dây thứ 3, đồng thời ngón giữa đè lên phí, đàn thứ 2 của dây đầu tiên và ngón áp út sẽ đè lên phím đàn thứ 2 của dây 2 để chơi hợp âm này.
[related_posts_by_tax order=”RAND” title=”Bài viết liên quan bạn cần tham khảo:”] Hợp âm F#/Gb minor
Hợp âm này sẽ được chơi bằng cách sử dụng ngón trỏ đè lên phím 1 của dây 2, ngón tay giữa đè lên phím đàn 2 của dây 1, đồng thời ngón áp út sẽ đè len phím đàn thứ 2 của dây 3
Hợp âm D major
Sử dụng ngón trỏ đè lên phím đàn 2 của dây 1 và dây 2, đồng thời ngón giữa sẽ đè lên phím đàn 2 của dây 3 để chơi hợp âm này.
Hợp âm E major
Để chơi hợp âm E major bạn sử dụng ngón tay trỏ đè lên phím 1 của dây 1, ngón giữa đè lên phím 2 của dây 4 và ngón ít sẽ đè lên phím 4 của dây 2.
Hợp âm B minor
Hợp âm B minor sẽ được chơi bằng cách dùng ngón tay trỏ đè lên dây dưới của phím 2, đồng thời ngón áp út sẽ đè lên phím 4 của dây 1.
Không quá khó để có thể ghi nhớ và chơi được 11 hợp âm đã được Việt Thương liệt kê ở trên, chỉ cần bạn có sự có gắng và chăm chỉ luyện tập đều đặn hàng ngày thì bạn hoàn toàn có thể chơi được những hợp âm này, từ đó có thể phát triển và nâng cao khả năng chơi đàn Ukulele của bản thân.
Thành công không dễ gì có được, những khó khăn bước đầu sẽ giúp bạn có động lực và quyết tâm hơn trong quá trình học chơi Ukulele.