Monthly Archives: Tháng Ba 2018

Violon của nhạc trưởng trên tàu Titanic được đấu giá

Đây là cây đàn violon của nhạc trưởng trên tàu Titanic. Khi tàu sắp đắm, vì biết không có đủ xuồng cứu hộ, nhạc trưởng cùng với 7 nhạc công đã chơi đàn đến khi tàu xuống dưới đáy đại dương. Cây đàn được so sánh như một huyền thoại về sự cao đẹp của […]