1800 6715

Monthly Archives: Tháng Bảy 2020

Piano Jazz chuyên nghiệp ở nước ta từ 1991 – 2004

công tác đào tạo Piano Jazz chuyên nghiệp đã có không ít các sáng tác của các nhạc sỹ Việt Nam theo các phong cách Jazz nước ngoài

Điểm lại chặng đường giai đoạn đầu của Piano Jazz chuyên nghiệp ở nước ta từ 1991 – 2004, có thể nhận định về nghệ thuật Piano Jazz ở một số đặc điểm sau: Sự ra đời của công tác đào tạo Piano Jazz chuyên nghiệp ở Việt Nam, là bước đi đúng đắn, phù […]

Nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy Violon

học đàn violin

Đàn dây nói chung và Violon nói riêng, do đặc thù cấu tạo không gắn phím bấm, nên vấn đề âm chuẩn và tiết tấu càng trở nên sống còn đối với sự phát triển của một nghệ sĩ Violon. Mặc dù hệ thống giáo trình, hệ thống bài tập kỹ thuật dành cho nhạc […]

Những chi tiết thú vị về đàn violin tại Việt Nam

đàn violin

Liên quan đến cây đàn Violon Tác giả Ngô Văn Thành thực hiện khá nhiều công trình nghiên cứu cũng như biên soạn nhiều tài liệu liên quan đến cây đàn Violon như: Sự hình thành và phát triển nghệ thuật đàn Violon ở Việt Nam [39] thực hiện năm 1996. Công trình này đề […]