Điều trị trẻ tự kỉ bằng bằng liệu pháp âm nhạc

điều trị tự kỉ bằng âm nhạc

Hiện nay, phòng chữa trị theo liệu trình Âm nhạc được cung cấp các trang thiết bị bị chuyên biệt và chuyên nghiệp nhằm kích thích trẻ giải tỏa năng lượng, Phát triển kỹ năng bắt chước cũng như tương tác với cho