Âm nhạc Opera mới Việt Nam đã có đóng góp to lớn cho văn hóa Việt Nam

âm nhạc opera

Nền âm nhạc mới Việt Nam kể từ ngày đầu hình thành đến nay được trên 70 năm. So với thế giới và so với âm nhạc truyền thống của ta thì đó là một nền âm nhạc còn rất non trẻ, nhưng nhạc mới Việt Nam đã có những đóng góp thực sự to lớn cho sự phát triển văn hóa Việt Nam nói chung và âm nhạc Việt Nam nói riêng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng với chính sách “xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, âm nhạc mới Việt Nam từ chỗ chủ yếu chỉ sáng tác và biểu diễn ca khúc đã tiến những bước nhanh chóng đến xây dựng một cơ ngơi với đầy đủ các thể loại giao hưởng, nhạc thính phòng, nhạc sân khấu…

âm nhạc opera

Đến nay, đã có không ít những tác phẩm âm nhạc sân khấu mới như ca kịch, nhạc kịch (opera), vũ kịch (ballet)… với nội dung đề tài đa dạng, các hình thức thủ  pháp vừa tiếp thu âm nhạc Âu Tây vừa thể hiện được bản sắc dân tộc Việt Nam. Các tác phẩm âm nhạc sân khấu không chỉ nói lên sự phong phú của nền âm nhạc nước nhà mà còn nói lên sự phát triển cao trong tư duy và bút pháp sáng tác của các nhạc sĩ Việt Nam.
Với tính cách là một thể loại âm nhạc chuyên nghiệp đòi hỏi trình độ cao của  các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn và công chúng thưởng thức, opera không xuất hiện ngay trong nền nhạc mới Việt Nam như ca khúc và một số thể loại âm nhạc thính phòng khác. Sự ra đời của opera Việt Nam đã trải qua một quá trình khá dài. Từ những bước đi ban đầu trong sáng tác các tác phẩm ca cảnh, ca kịch ở thời kỳ 1945 – 1954, các nhạc sĩ Việt Nam dần dần trưởng thành trong sáng tác âm nhạc cho sân khấu, đến khi những điều kiện cần và đủ cả về khách quan và chủ quan chín muồi ở thời kỳ  1954 – 1975 thì thể loại opera mới chính thức được ra đời. Cùng với nhạc giao hưởng, thính phòng, nhạc sân khấu… opera đã góp phần cho sự phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt
Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, sự thay đổi cơ cấu kinh tế từ bao cấp sang kinh tế thị trường đã dẫn tới sự thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, các thể loại âm nhạc sân khấu như opera, ballet… đang đứng trước những thử thách mới. Làm sao để có một nền âm nhạc vừa đậm đà bản sắc dân tộc vừa có tầm cỡ quốc tế sánh vai với các nền âm nhạc khác trên thế giới? Cần phải có sự đổi mới về quan điểm cho hướng phát triển các thể loại nêu trên. Chính vì vậy, việc xem xét, đánh giá các tác phẩm opera Việt Nam, những đóng góp của opera trong sự phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam, tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu, những nguyên nhân thăng trầm của nghệ thuật này là một việc làm rất đáng được quan tâm, để từ đó có những giải pháp nhằm góp phần cho sự phát triển nghệ thuật opera ở Việt Nam.
âm nhạc opera