Bài hát ngọt ngào trong Montessori cho bé How Could Anyone

How could anyone ever tell you

How Could Anyone là một bài hát ngọt ngào như lời mẹ yêu dành cho bé, là lời động viên, cổ vũ, song hành, là tình cảm yêu thương mẹ dành cho con.

Một bài hát trong Montessori vẫn thường hay cho các học viên của mình nghe để nhắc nhở về tình yêu đối với trẻ.

Bài hát ru nhẹ nhàng, yêu thương mà ba mẹ dành tặng cho con.

Lời bài hát How could Anyone

How could anyone ever tell you
You were anything less than beautiful
How could anyone ever tell you
You were less than wholeHow could anyone fail to notice
That your loving is a miracle
How deeply you’re connected to my Soul…
How could anyone ever tell you
You were anything less than beautiful
How could anyone ever tell you
You were less than whole
How could anyone fail to notice
That your loving is a miracle
How deeply you’re connected to my Soul…
How could anyone ever tell you
You were anything less than beautiful
How could anyone ever tell you
You were less than whole
How could anyone fail to notice
That your loving is a miracle
How deeply you’re connected to my Soul…
How could anyone ever tell you
You were anything less than beautiful
How could anyone…

Sheet piano và guitar How Could Anyone