Học đàn piano Online Mùa Covy tại trường nhạc Ca Vang
Trường nhạc có nhiều cơ sở và chi nhánh, lớp nhạc Online để học viên ở xa có thể theo học và không bị mất bài, bở lỡ thời gian vì dịch Covid.
Những lợi ích khi học nhạc ở trường nhạc Ca Vang.
Học piano theo phương pháp hiện đại: Phương pháp học piano hiện nay đang được áp dụng theo hai cách làhọc bài bản đủ 5 kỹ năng kỹ thuật, kiến thức, biểu diễn, nghe, thị tấu.
Giáo trình học theo độ tuổi:Bạn nào theo đuổi phương pháp này sẽ có nền tảng rất vững và có khả năng tiến xa trên hành trình âm nhạc khi có thể tự vỡ bài, tự đọc hiểu tác phẩm.
Giáo viên dạy trực tiếp tương tác với học viên, học viên dễ dàng hỏi và trao đổi khi cần
Có bài tập rèn luyện sau mỗi bài học để học viên.
Học xong khóa cơ bản học viên có thể chơi được những bài hát đệm hát, cover,… ưa thích
Học phí tại trường nhạc Ca Vang rẻ chỉ khoảng vài 500-600K/tháng là bạn đã có thể tham gia khóa học đàn tại trường nhạc Ca Vang.
Liên hệ với trường nhạc Ca Vang bằng cách
Liên hệ