Học nhạc tại Việt Thương chỉ 208.000đ/buổi

Học phí học nhạc tại Việt Thương Music là bao nhiêu? Bạn muốn đi học đàn hay muốn cho con đi học đàn thì học phí 1 buổi là bao nhiêu và học 1 khóa bao lâu?
Nhiều người vẫn nhầm tưởng học phí tại Việt Thương Music: giáo trình quốc tế, chuẩn,sách bản quyền Alfred, giáo viên bài bản, cơ sở vật chất đồ sộ thì chắc hẳn học phí phải đắt lắm.
Nhưng nhìn chung, so với mặt bằng chung thì học phí tại VTMS rẻ. Với những bé nhỏ học bồi dưỡng âm nhạc, phát triển tài năng thì học phí chỉ tính ra 5.000.000 VNĐ/6 tháng.
Đây là bảng giá của học phí tại Việt Thương
Giá tiền tính theo khóa. Một khóa 3 tháng

CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC MẦM NON EARLY CHILDHOOD PROGRAM
Lớp cá nhân Private Class Lớp nhóm 2 Lớp nhóm 3
Giáo trình Program Môn học Subject Trình độ Level Group 2 Class Group 3 Class
Trong tuần Cuối tuần Trong tuần Cuối tuần Trong tuần Cuối tuần
Sound Tree 1A – 1B 4.700.000 5.000.000
KAWAI Hello Music Level 1 – 4 3.700.000 4.000.000 3.700.000 4.000.000
Giá tiền tính theo khóa. Một khóa 6 tháng
Lớp nhóm 4 – 6
Group 4 – 6 Class ( 4 – 6 Students)
MUSIC FOR LITTLE MOZARTS (MfLMs) Level 1 5.000.000/ 24 buổi
Level 2 6.000.000/ 24 buổi
CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC CỔ ĐIỂN – ĐẠI CHÚNG CLASSICAL AND POPULAR MUSIC PROGRAM
Giá tiền tính theo khóa. Một khóa 3 tháng
Lớp cá nhân Private Class Lớp nhóm 2 Lớp nhóm 3
Giáo trình Program Môn học Subject Trình độ Level Group 2 Class Group 3 Class
Trong tuần Cuối tuần Trong tuần Cuối tuần Trong tuần Cuối tuần
Piano E.Keyboard Guitar Ukulele Vocal Step 1-2 4.500.000 4.800.000 3.200.000 3.500.000 2.300.000 2.500.000
Grade 1-2 5.100.000 5.500.000 3.800.000 4.100.000 2.900.000 3.100.000
Grade 3-4-5 6.100.000 6.500.000 4.800.000 5.200.000
LCM Grade 6-7-8 7.300.000 7.800.000
Step 1-2 4.800.000 5.100.000 3.500.000 3.800.000
Electric Drum Kit Violin Grade 1-2 5.400.000 5.800.000 4.100.000 4.400.000
Grade 3-4-5 6.400.000 6.800.000 5.000.000 5.400.000
Grade 6-7-8 7.400.000 8.000.000
Step 1-2 5.800.000 6.100.000
Acoustic Drum Kit Grade 1-2 6.400.000 6.800.000
Grade 3-4-5 7.400.000 7.800.000
Grade 6-7-8 8.400.000 9.000.000

Với những người chỉ muốn học để chơi, học không cần lấy bằng chỉ để giải trí thì bạn có thể tham gia các lớp phổ cập của chúng tôi:

CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC GIẢI TRÍ MUSIC ENTERTAINMENT PROGRAM
Giá tiền tính theo khóa. Một khóa 3 tháng
Lớp cá nhân Private Class Lớp nhóm 2
Môn học Subject Group 2 Class
Lớp dành cho người lớn (Không theo chương trình LCM) Trong tuần Cuối tuần Trong tuần Cuối tuần
Piano – Keyboard – Ukulele – Guitar – Vocal
5.100.000 5.500.000 3.800.000 4.100.000
E.Drum Kit 5.400.000 5.800.000 4.100.000 4.400.000
Violin