Làm phong phú các tác phẩm dành cho đàn guitar

học đàn guitar

Trong các trường âm nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam, đều giảng dạy các nhạc cụ phương tây như: violin, piano, guitar, flute… Tuy nhiên, giáo trình giảng dạy chỉ tập trung vào các tác phẩm âm nhạc thế giới, việc giảng dạy các tác phẩm âm nhạc Việt Nam vẫn chưa được tập trung. Do vậy, cần có thêm những nghiên cứu chuyên sâu về âm nhạc Việt Nam, để phát huy thế mạnh âm nhạc của dân tộc.
sưu tầm các tác phẩm guitar Việt Nam gặp nhiều khó khăn, bởi phần lớn các tác phẩm đều được phát hành từ nhiều năm về trước.
Khuyến khích những học sinh, sinh viên bộ môn sáng tác của các trường âm nhạc chuyên nghiệp, không chỉ biết thể hiện piano, sáng tác trên nhạc cụ piano, mà còn học thêm guitar, nắm được những kiến thức, tính năng nhạc cụ, kỹ thuật guitar cổ điển, để phát huy trong những sáng tác, chuyển soạn cho đàn guitar, bổ sung thêm nhiều tác phẩm guitar Việt Nam.
học đàn guitar
Việc sưu tầm các tác phẩm guitar Việt Nam gặp nhiều khó khăn, bởi phần lớn các tác phẩm đều được phát hành từ nhiều năm về trước. Do đó, các nhà xuất bản âm nhạc cần lưu tâm đến việc biên tập những tác phẩm mới, tái bản những tác phẩm guitar Việt Nam sáng tác từ nhiều năm trước, để thường xuyên tăng cường, bổ sung thêm trong lĩnh vực tác phẩm.
Tổ chức nhiều chương trình biểu diễn các tác phẩm guitar Việt Nam để cho các học sinh, sinh viên, cũng như các nghệ sĩ có điều kiện để giao lưu, trao đổi về kinh nghiện, kiến thức, nâng cao khả năng thể hiện âm nhạc Việt Nam.
Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các trung tâm đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp trên cả nước thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm âm nhạc Việt Nam cho đàn guitar để ngày càng có thêm nhiều tác phẩm hay, đặc sắc.
Xem thêm:
học đàn ghi ta
khóa học guitar đệm hát nâng cao